Utbildning

Specialistläkare i Allmänmedicin sedan mars 1991, därefter steg 1 psykoterapiutbildning ”Hypnos och Psykosomatik”.

Utbildningar i försäkringsmedicin genom Försäkringskassan. Tidigare tjänstgöring som familjeläkare som anställd i Landstinget Gävleborg i tjugo år.

Arbetat som egenföretagare sedan 1997 med uppdrag i primärvård.