Nuvarande verksamhet

Uppdrag som konsultläkare inom Kriminalvården Gävle sedan år 2000, med erfarenhet av beroendevård, missbruk och personlighetsstörningar. Även erfarenhet av svåra kriser, självskadande beteende, och svår posttraumatisk stress. Uppdrag med företagshälsovård och rehabilitering.