Specialist medicinskt analys av rehab team

Privat mottagningsverksamhet består av konsultationer i samarbete med Gävle Psykologmottagning, och det gemensamma avtal vi har med Landstinget Gävleborg för multiprofessionella team, s.k. MRT (multimodal rehab team). Vi arbetar med kronisk smärta och psykosomatik, på remiss från primärvården, sjukhus kliniker, och egen vårdbegäran som skickas först till Rehabmedicin kliniken i Sandviken. Besvären dominerades av ångest, depression och kroniska smärtor.